Οικονομικά Ιδρύματος
 

2019

 - Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων

 - Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων - Εισηγητική Έκθεση

2018

 - Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων

 - Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων - Εισηγητική Έκθεση

2017

 - Απολογισμός Εσόδων/Εξόδων 2017

 - Απολογισμός Έτους 2017 - Εισηγητική Έκθεση

 - Ισολογισμός 31/12/2017

 - Ισολογισμός 31/12/2017 - Προσάρτημα

 - Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων

 - Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων - Εισηγητική Έκθεση

2016

 - Απολογισμός Εσόδων/Εξόδων 2016

 - Απολογισμός Έτους 2016 - Εισηγητική Έκθεση

 - Ισολογισμός 31/12/2016

 - Ισολογισμός 31/12/2016 - Προσάρτημα

 - Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων

 - Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων - Εισηγητική Έκθεση

2015

 - Απολογισμός Εσόδων/Εξόδων 2015

 - Ισολογισμός 31/12/2015

 - Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων

 - Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων - Εισηγητική Έκθεση

2014

 - Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων

 - Απολογισμός Εσόδων/Εξόδων 2014

 - Ισολογισμός 31/12/2014

2013

 - Απολογισμός Εσόδων/Εξόδων 2013

 - Ισολογισμός 31/12/2013