Καρίπειον Ίδρυμα Μελετών Μακεδονίας Θράκης

Το «Καρίπειο Ίδρυμα Μελετών Μακεδονίας – Θράκης» οφείλει την δημιουργία και ύπαρξή του στον κ. Αλέξανδρο Καρίπη του Αθανασίου και της Δάφνης, νευρολόγο – ψυχίατρο διεθνούς αναγνώρισης και μέγα εθνικό ευεργέτη – δωρητή, άτομο με μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα και ειδικά για τις πολύπαθες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.

Σε μία έκταση 25 στρεμμάτων στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, ένα κτίριο μακεδονικού ρυθμού, συνολικού εμβαδού 1460 τ.μ. σε 4 επίπεδα στεγάζει τις δραστηριότητες του Ιδρύματος.

Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν την οργάνωση και αξιοποίηση των αξιόλογων συλλογών του και την πρόσβαση μελετητών αλλά σύντομα και του ευρύτερου κοινού σε αυτές. Η οργάνωση επιστημονικών ημερίδων και συμποσίων και η έκδοση επιστημονικών μελετών με θέματα που αφορούν στη ιστορία και πολιτισμό της Μακεδονίας και Θράκης έχει ήδη ξεκινήσει.

Το ίδρυμα έχει συμπράξει και με διεθνή εκδοτικό οίκο και χρηματοδότησε την έκδοση βιβλίου για μία σημαντική μορφή της Ελληνικής διασποράς, της Δήμητρας Βακά Brown από την Πρίγκηπο. Στα ενδιαφέροντα του ιδρύματος είναι και η έκδοση ιστορικών ντοκουμέντων που συμβάλλουν στην κατανόηση της ιστορίας της περιοχής.

Σύντομα θα ολοκληρωθούν οι συνεννοήσεις με το ΑΠΘ και το ΠΑΜΑΚ ώστε να δίδονται βραβεία σε ιστορικές, εκπαιδευτικές, λογοτεχνικές και ανθρωπολογικές μελέτες γύρω από τη Μακεδονία και Θράκη.