Οικονομικά Ιδρύματος

2024

- Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων

- Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων - Εισηγητική Έκθεση

2023

- Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων

- Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων - Εισηγητική Έκθεση

2022

- Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων

- Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων - Εισηγητική Έκθεση

2021

- Απολογισμός Εσόδων/Εξόδων 2021

- Απολογισμός Έτους 2021 - Εισηγητική Έκθεση

- Ισολογισμός 31/12/2021

- Ισολογισμός 31/12/2021 - Προσάρτημα

- Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων

- Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων - Εισηγητική Έκθεση

2020

- Απολογισμός Εσόδων/Εξόδων 2020

- Απολογισμός Έτους 2020 - Εισηγητική Έκθεση

- Ισολογισμός 31/12/2020

- Ισολογισμός 31/12/2020 - Προσάρτημα

- Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων

- Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων - Εισηγητική Έκθεση

2019

 - Απολογισμός Εσόδων/Εξόδων 2019

 - Απολογισμός Έτους 2019 - Εισηγητική Έκθεση

 - Ισολογισμός 31/12/2019

 - Ισολογισμός 31/12/2019 - Προσάρτημα

 - Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων

 - Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων - Εισηγητική Έκθεση

2018

 - Απολογισμός Εσόδων/Εξόδων 2018

 - Απολογισμός Έτους 2018 - Εισηγητική Έκθεση

 - Ισολογισμός 31/12/2018

 - Ισολογισμός 31/12/2018 - Προσάρτημα

 - Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων

 - Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων - Εισηγητική Έκθεση

2017

 - Απολογισμός Εσόδων/Εξόδων 2017

 - Απολογισμός Έτους 2017 - Εισηγητική Έκθεση

 - Ισολογισμός 31/12/2017

 - Ισολογισμός 31/12/2017 - Προσάρτημα

 - Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων

 - Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων - Εισηγητική Έκθεση

2016

 - Απολογισμός Εσόδων/Εξόδων 2016

 - Απολογισμός Έτους 2016 - Εισηγητική Έκθεση

 - Ισολογισμός 31/12/2016

 - Ισολογισμός 31/12/2016 - Προσάρτημα

 - Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων

 - Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων - Εισηγητική Έκθεση

2015

 - Απολογισμός Εσόδων/Εξόδων 2015

 - Ισολογισμός 31/12/2015

 - Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων

 - Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων - Εισηγητική Έκθεση

2014

 - Προϋπολογισμός Εσόδων/Εξόδων

 - Απολογισμός Εσόδων/Εξόδων 2014

 - Ισολογισμός 31/12/2014

2013

 - Απολογισμός Εσόδων/Εξόδων 2013

 - Ισολογισμός 31/12/2013